• <button id="qstd9"><object id="qstd9"></object></button>
  <var id="qstd9"></var>

  <th id="qstd9"><track id="qstd9"></track></th>
  <em id="qstd9"><ruby id="qstd9"><input id="qstd9"></input></ruby></em>
   <rp id="qstd9"></rp>

  1. <progress id="qstd9"><big id="qstd9"></big></progress>

   客服電話:021-61681915

   康希通信科技(上海)有限公司

   當前位置:網站首頁 > 產品解決方案 > WLAN >

    產品解決方案

   1. 產品概述
   2. WLAN
   3. Wi-Fi Connectivity
   4. 智能物聯
   5. 5G NR
   無線接入

   移動終端網絡接入方案,采用創新的設計方式,提供適用于手機、平板的小封裝、高性價比的射頻FEM芯片,部分產品支持WIFI6 MU-MIMO。


   5.8GHz Wi-Fi 6 (802.11ax) Front-end Module

   Part No. Vcc
   (V)
   TX RX Coupling  Factor
   (dB)
   2.4GHz
   Notch
   Filter
   Package
   (mm)
   Pout@-43dB
   (dBm)
   Pout@-35dB
   (dBm)
   Gain
   (dB)
   Icq
   (mA)
   Gain
    (dB)
   NF
   (dB)
   KCT8539S 5 17 21.5 30 210 14 2.6 - Yes 3*3
   KCT8539S-M 5 17 21.5 30 210 14 2.6 - Yes 3*3
   KCT8539S-1 5 19.5 22.5 31 165 14.5 2.6 - Yes 3*3
   KCT8546S (R) 5 17 20.5 29 135 14.5 2.6 - Yes 2.5*2.5
   KCT8528HE 5 19 24 32 170 16 1.7 - Yes   3*5
   KCT8548HE 5 19 23.5 32 170 16 1.7 16.5 Yes 3*5
   KCT8546HE(Q) 5 17 20.5 29 140 15 1.7 - Yes 2.5*2.5
   KCT8547HE-1 5 17 20.5 29 140 16 1.7 - Yes 3*3
   KCT8570HE 5 19 23 30 155 15 1.7 17 Yes 3*3
   KCT8575HE 5 20 23 32 160 16.5 1.7 - Yes 3*3
   KCT8576HE 5 19.5 23 31 160 16.5 1.7 - Yes 2.5*2.5
   KCT8577HE 5 17.5 24 31.5 160 16.5 1.7 - Yes 3*3
   KCT8574HE 3.3 16.5 20 30.5 130 15 1.75 - Yes 2.5*2.5
   KCT8571HE 3.3 16.5 20 30.5 130 15 1.75 16.5 Yes 3*3
   KCT8546QL 3.3 14.5 18 29.5 125 15 1.75 - Yes 2.5*2.5


   5.8GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) Front-end Module

   Part  No.
   Vcc
   (V)
   TX RX 2.4GHz
   Notch
   Filter
   Package
    (mm)
   Pout@-35dB (dBm) Pout@-30dB (dBm) Gain
   (dB)
   Icq
   (mA)
   Gain
   (dB)
   RX NF
    (dB)
   KCT8526H 5 23.5 24.5 32 160 16 1.7 Yes 3*3
   KCT8527H 5 22.5 23.5 32 200 15 1.7 Yes 2.5*2.5
   KCT8528H 5 23.5 25.5 32 160 16 1.7 Yes 3*5
   KCT8522D 5 21.5 22.5 31 190 14 3.0 Yes 3*3
   KCT8525D 5 20.5 21.5 30.5 180 14 3.0 Yes 2.5*2.5
   KCT8525D-1 5 22 23 31 190 14 3.0 Yes 2.5*2.5
   KCT8523D 5 22.5 23.5 31 190 14 3.0 Yes 3*3
   KCT8529D 5 22.5 23.5 31 190 14 3.0 Yes 2.5*2.5
   KCT8529D-1 5 23 24 31 190 14 3.0 Yes 2.5*2.5
   KCT8522C 5 21 22 29 230 13 3.0+ - 3*3
   KCT8525C 5 21 22 29 235 13 3.0+ - 2.5*2.5
   KCT8535C 5
   3.3
   21.5
   18
   22.5
   19
   28
   28
   250
   200
   12
   12
   3.0+
   3.0+
   - 2*2
   KCT8536C 5
   3.3
   20.5
   17
   21.5
   18
   28
   27
   135
   120
   12
   12
   3.0+
   3.0+
   -  2*2
   KCT8537C 5 21 22 29 235 13 3.0+ - 2.3*2.3
   KCT8533C 3.3 18 19 29 200 12 3.0+ - 3*3
   KCT8534C 3.3 18 19 29 200 12 3.0+ - 2.5*2.5
   KCT6526H 5 23 25 32 200 - - - 4*4


   2.4GHz Wi-Fi 6 (802.11ax) Front-end Module

   Part  No. Vcc
   (V)
   TX RX Coupling  Factor
   (dB)
   Package
   (mm)
   Pout@-43dB
   (dBm)
   Pout@-35dB
   (dBm)
   Gain
   (dB)
   Icq
   (mA)
   Gain
   (dB)
   NF
   (dB)
   KCT8239S 5 19.5 22 28 140 17.5 2.5 - 3*3
   KCT8237HE 5 20 23 30 150 15 1.5 - 3*3
   KCT8243HE 5 20.5 24.5 32 150 16 1.5 - 3*5
   KCT8248HE 5 20.5 24 32 150 16 1.5 20 3*5
   KCT8246HE(Q) 5 18 23 30 155 16 1.5 - 3*3
   KCT8247HE-1 5 20 22.5 30 155 15.5 1.5 - 3*3
   KCT8270HE 5 20 22.5 30 180 15.5 1.5 17 3*3
   KCT8276HE 5 20 24 32 150 16 1.5 - 3*3
   KCT8246QL 3.3 14 19.5 29.5 155 15 1.5 - 3*3
   KCT8271HE 3.3 16.5 19.5 28 140 15 1.5 18 3*3
   KCT8274HE 3.3 14 19.5 29.5 155 15 1.5 - 3*3


   2.4GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) Front-end Module

   Part  No.
   Vcc
   (V)
   TX RX Package
   (mm)
   Pout@-35dB (dBm) Pout@-30dB (dBm) Gain
   (dB)
   Icq
   (mA)
   Gain
   (dB)
   NF
   (dB)
   KCT8226D 5 21.5 22.5 27.5 120 16.5 3 3*3
   KCT8227D 5 21.5 22.5 28 120 16.5 3 2.5*2.5
   KCT8227B 5 21.5 23.5 29.5 150 16 3 2.5*2.5
   KCT8229D 5 21.5 22.5 27.5 120 16.5 3 2.5*2.5
   KCT8229D-1 5 22.5 23.5 27.5 120 16.5 3 2.5*2.5
   KCT8234D 3.3 18.5 19.5 26 120 16.5 3+ 2.5*2.5
   KCT6225H 5 24.5 25.5 31.5 165 NA NA 3*3
   KCT8223H 5 23.5 24.5 29.5 160 16.5 1.5 3*3
   KCT8227H 5 23 24 30 160 15 1.5 2.5*2.5
   KCT8232H 5 23.5 25 30 150 15 1.5 3*5


   Dual-band Wi-Fi 5 (802.11ac) Front-end Module

   Part No. Vcc
   (V)
   TX RX Package
   (mm)
   Pout
   @-35dB
   (dBm)
   Gain
   (dB)
   Icq
   (mA)
   Gain
    (dB)
   NF
   (dB)
   KCT8822L 3.3 17@2.4G
   17 @5G
   30@2.4G
   30 @5G
    145@2.4G
   200 @5G
   16@2.4G
   12 @5G
   3.2 @2.4
   4 @5G
   4*4
    

   Wi-Fi LNA with Switch

   Part No. Frequency
   (GHz)
   Vcc
   (V)
    LNA Gain
   (dB)
   Bypass Loss
   (dB)
   NF
   (dB)
   Package
   (mm)
   KCT4521L 5.15~5.85 3.3 15.5 6.5 1.8 2.3*2.3

   Wi-Fi Switch

   Product
   Type
   Part
   No.
   Frequency
   (GHz)
   Vcc
   (V)
   Insertion Loss
   (dB)
   Isolation
   (dB)
   Package
   (mm)
   SPDT KCT2821L 0.1~3.0 3.3 0.60 @ 2.4~2.5 GHz
   0.65 @ 0.1~3.0 GHz
   23 @ 2.4~2.5 GHz
   20 @0.1~3.0 GHz
   1.25*2.1
   KCT2826L 0.1~6.0 3.3 0.55 @ 2.4~2.5GHz
   0.60 @ 0.1~3.0GHz
   0.80 @ 3.0~6.0GHz
   34 @ 2.4~2.5GHz
   33 @ 0.1~3.0GHz
   23 @ 3.0~6.0GHz
   1.5*1.5
   KCT2828L 0.1~6.0 3.3 0.40 @ 2.4~2.5GHz
   0.50 @ 0.1~3.0GHz
   0.70 @ 3.0~6.0GHz
   29 @ 2.4~2.5GHz
   28 @ 0.1~3.0GHz
   26 @ 3.0~6.0GHz
    1.0*1.0

   Wi-Fi Diplexer

   Part No. Frequency
   (GHz)
   Isolation
   (dB)
   Insertion Loss
   (dB)
   Return Loss
   (dB)
   Attenuation
   (dB)
   Package
   (mm)
   KCT2494G93T01 2.4~2.496
   4.9~5.95
    30 @ 0.03~2.7GHz
   41 @ 4.9-5.95GHz
   0.43 @2.4~2.5GHz
    0.56 @4.9~5.95GHz
   18 @2.4~2.5GHz
     20 @4.9~5.95GHz
   34 @4.8~5.95GHz
   18 @9.8~11.9GHz
   1.6*0.8
   KCT2494G93T11 2.4~2.496
   4.9~5.95
    30 @ 0.03~2.7GHz
   41 @ 4.9-5.95GHz
   0.43 @2.4~2.5GHz
    0.56 @4.9~5.95GHz
   18 @2.4~2.5GHz
     20 @4.9~5.95GHz
   34 @4.8~5.95GHz
   18 @9.8~11.9GHz
   1.6*0.8

   Copyright © 2018-2021  康希通信科技(上海)有限公司 All Rights Reserved.
   地址: 上海市浦東新區郭守敬路498號22501室
   電話:021-61681915   E-mail:Evan.chen@kxcomtech.com
   ICP備案號:滬ICP備14049167號
   工信部網站:http://www.beian.miit.gov.cn

   021-61681915
   了赢家彩票